Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apa yang dimaksud haji tamattu'?

Haji tamattu' ialah melakukan umrah lebih dahulu kemudian mengerjakan hajinya. Cara ini dikenakan dam.