Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Ada berapa rukun haji itu?

Rukun haji ada 6 (enam):

1. Ihram (niat).
2. Wukuf di Arafah.
3. Thawaf Ifadhah.
4. Sa‘i.
5. Bercukur.
6. Tertib sesuai dengan tuntunan manasik haji.

Apabila tidak melaksanakan salah satu rukun haji tersebut maka hajinya tidak sah.