Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apa yang dimaksud tertib dalam pelaksanaan ibadah haji?

Yang dimaksud dengan tertib dalam pelaksanaan ibadah haji ialah melaksanakan ketentuan hukum manasik sesuai dengan aturan yang ada.