Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apa yang dimaksud umrah sunnah ?

Umrah sunnah ialah umrah yang dilaksanakan untuk yang kedua kali dan seterusnya dan bukan karena nazar.