Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apa saja ibadah yang boleh dilakukan oleh wanita selama haid dalam ibadah haji?

Semua ibadah boleh dilakukan kecuali shalat dan thawaf.