Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apa hukumnya memotong/mencukur/mencabut rambut, memotong kuku atau memakai wangi-wangian dalam keadaan ihram?

Hukumnya dilarang kalau memotong/mencukur/mencabut rambut. Memotong kuku atau memakai wangi-wangian dalam keadaan ihram wajib membayar fidyah (denda), yaitu dengan memilih menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 (enam) orang fakir miskin masing-masing 1/2 sha' (2 mud= 1 1/2kg) beras makanan pokok atau berpuasa tiga hari.