Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apakah boleh berbicara dengan kata-kata kotor (keji) berbuat fasiq sewaktu melakukan ibadah haji?

Tidak diperbolehkan dan apabila hal itu dilakukan hajinya sah tidak membayat dam/fidyah akan tetapi menggugurkan pahala hajinya.