Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apa hukumnya menyisir rambut dalam keadaaan ihram?

Boleh, apabila berkeyakinan tidak akan merontokkan rambutnya, akan tetapi sebaiknya dihindari.