Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apakah boleh suami istri yang sedang menunaikan ibadah haji bersetubuh?

Boleh, apabila tidak sedang dalam keadaan ihram dan sudah tahallul tsani.