Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Wajibkah menghadap sepenuh badan ke Ka'bah ketika akan memualai thawaf?

Menghadap sepenuh badan ke Ka'bah ketika akan memulai thawaf tidak wajib, tetapi disunnahkan apabila keadaan memungkinkan. Jika tidak memungkinkan cukup dengan memiringkan badan dan menghadap muka ke arah Ka'bah serta melambaikan tangan dan mengecupnya sambil mengucapkan:
Bismillahi Wallahu Akbar.