Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Bagaimana ketentuan orang yang telah selesai semua amalan hajinya kecuali thawaf ifadah?

Orang tersebut dapat dikatakan baru tahallul awal, belum tahallul tsani, sehingga masih terkena larangan bersetubuh.