Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apakah yang dimaksud thawaf umrah?

Thawaf umrah ialah thawaf yang dikerjakan setiap melakukan umrah wajib atau umrah sunnah.