Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apakah yang dimaksud dengan thawaf sunnah?

Thawaf sunnah ialah thawaf yang dilakukan setiap saat ketika seseorang berada dalam Masjidil Haram tidak diikuti dengan sa'i dan yang bersangkutan mengenakan pakaian biasa.