Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apa yang dimaksud sa'i?

Sa'i ialah berjalan dimulai dari bukit Shafa ke bukit Marwah dan sebaliknya, sebanyak 7 (tujuh) kali, yang berakhir di bukit Marwah (perjalanan dari bukit Shafa ke bukit Marwah dihitung satu kali dan juga dari bukit Marwah ke Shafa dihitung satu kali). Bagi yang uzur boleh menggunakan kursi roda.