Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apakah jamaah haji yang melakukan wukuf disyaratkan suci dari hadats besar atau kecil?

Jamaah haji yang melakukan wukuf tidak disyaratkan suci dari hadats besar atau kecil. Dengan demikian wukuf jamaah haji yang sedang haid, nifas, junub dan hadats kecil adalah sah.