Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Bagaiman hukumnya Mabit jamaah haji di Mina maupun di wilayah perluasan Mina?

Hukumnya adalah sebagai berikut:

  1. Hukum Mabit di Mina pada malam hari Tasyriq menurut sebagain besar mazhab Syafi’i, mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Hambali dan juga fatwa MUI tahun 1981 adalah wajib dan bagi yang tidak mabit dikenakan dam. Namun ada sebagian dari mazhab Hanafi, sebagian Hambali, sebagain mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Dhahiri berpendapat bahwa mabit di Mina pada malam hari tasyriq hukumnya sunnah.
  2. Mabit diperluasan kemah di kawasan perluasan Mina hukumnya sah seperti di Mina, sebagimana pendapat para ulama Makkah saat ini dan para ulama lain dan juga menurut ijtihad yang didasarkan pada keadaan darurat karena kondisi di Mina saat ini sudah penuh sesak dan kemah di perluasan Mina masih bersambung dengan perkemahan di Mina, sesuai dengan Keputusan Hasil Mudzakarah Ulama Tentang mabit di luar kawasan Mina, tanggal 10 Januari 2001.
  3. Bagi yang berpendapat mabit di Mina itu wajib dan perluasan kemah di Mina tidak sah untuk mabit, maka pelaksanaan mabitnya masuk ke wilayah Mina kemudian setelah mabit kembali ke kemahnya diperluasan Mina.