Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apa yang dimaksud nafar awal?

Yang dimaksud nafar awal ialah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah, setelah melontar 3 jamarat (bermalam di Mina 2 malam) paling cepat ba'da zawal dibolehkan meninggalkan Mina.