Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Mana yang lebih utama Nafar Awal atau Nafar Tsani?

Nafar Awal atau Nafar Tsani sama nilainya, namun Rasulullah Saw. melaksanakan Nafar Tsani. Mengingat Nafar Awal kondisi tempat lontar jamarat sangat padat dan perjalanan ke Makkah macet total, maka memilih Nafar Tsani merupakan pilihan yang tepat.