Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apa yang dimaksud Tahallul Awal?

Tahallul awal ialah melepaskan diri dari keadaaan ihram setelah melakukan dua diantara tiga perbuatan yaitu:  

  1. Melontar Jamrah Aqabah dan menggunting/mencukur rambut.
  2. Thawaf ifadah, sa'i dan menggunting/mencukur rambut.
  3. Thawaf ifadah, sa'i dan melontar Jamrah Aqabah.