Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apa yang dimaksud Tahallul Tsani?

Thalallul tsani ialah keadaaan seseorang setelah melakukan ketiga perbuatan di atas yaitu: melontar jamrah Aqabah, bercukur dan thawaf ifadah berserta sa'i.