Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Bagaiman cara memotong rambut?

  1. Bagi pria disunnahkan mencukur habis atau memotong/memendekkan rambut kepala atau sekurang-kurangnya memotong sebeleh kanan, tengah dan kiri.
  2. Bagi wanita afdolnya rambut dikumpulkan jadi satu kemudian ujungnya di potong atau memotong sekurang-kurangnya 3 (tiga) helai rambut sepanjang jari.  
  3. Boleh menggunting rambut sendiri atau dengan bantuan orang lain. pria boleh menggunting rambut wanita atau sebaliknya, apabila ada hubungan mahram, bila tidak ada hukumnya haram.