Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Kapan waktu mengerjakan puasa 3 (tiga) hari?

Waktunya ialah selama berada di Makkah dalam bulan haji. Dalam keadaan benar-benar tidak mampu berpuasa 3 (tiga) hari di Makkah dalam bulan haji, maka dapat diqadha (diganti) setelah kembali ke Tanah Air.