Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Bolehkah menyembelih qurban di Tanah Air atas nama orang yang sedang haji di Makkah?

Boleh (tidak ada larangan), kecuali jika Nazar qurban di Makkah.