Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Siapakah yang dimaksud mahram?

Mahram ialah laki-laki yang dilarang menikah dengan perempuan yang akan berhaji itu.