Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apakah perempuan boleh pergi haji tanpa suami atau mahram?

Pada dasarnya, wanita tidak boleh pergi haji tanpa suami atau mahram, akan tetapi dalam keadaan aman, perempuan boleh pergi haji dengan teman perempuan lainnya yang dapat dipercaya. Sebaiknya mereka tidak kurang dari tiga orang.