Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apakah ada ketentuan khusus yang berlaku bagi wanita yang melaksanakan ibadah haji/umrah?

Beberapa ketentuan khusus yang berlaku bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji/umrah adalah:  

  1. Perempuan menutup auratnya kecuali muka dan telapak tangannya (ketika ihram).
  2. Perempuan tidak mengeraskan suaranya pada waktu membaca talbiyah/berdo’a.
  3. Perempuan tidak perlu lari-lari kecil (ramal) ketika thawaf pada 3 (tiga) putaran yang pertama dan ketika melintas 2 (dua) pilar/lampu hijau waktu sa'i.  
  4. Perempuan tidak mencukur rambutnya ketika bertahallul tetapi cukup memotong sedikitnya 3 (tiga) helai atau memotong ujung rambutnya sepanjang jari.