Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apakah Shalat berjamaah Arba'in diharuskan berjamaah dengan Imam Rawatib Masjid Nabawi dan tidak boleh terputus-putus?

Dianjurkan berjamaah dengan Imam Rawatib dan tidak terputus-putus kecuali ada udzur syar'i (halangan yang dimaklumi seperti kesehatan dan datang haid bagi perempuan).