Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apakah jamaah haji boleh tidak mabit di Muzdalifah?

Bagi yang sehat wajib Mabit di Muzdalifah tetapi bagi yang sakit dan yang mengurus orang sakit ataupun yang mengalami kesulitan (masyaqqah) boleh tidak Mabit di Muzdalifah dan tidak dikenakan dam.