Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Berapa butir kerikil yang diambil di Muzdalifah?

Cukup mengambil 7 (tujuh) butir batu kerikil untuk melontar jumrah Aqabah. Sedangkan untuk melontar jumrah pada hari-hari Tasyriq boleh diambil di Mina. Boleh juga mengambil di Muzdalifah sebanyak yang diperlukan untuk melontar jumrah yaitu 49 (empat puluh sembilan) butir bagi nafar awal atau 70 (tujuh puluh) butir bagi yang akan nafar tsani.