Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Kapan jamaah haji boleh meninggalkan tapal batas Muzdalifah?

Jamaah haji baru boleh meninggalkan tapal batas akhir Muzdalifah apabila telah selesai mabit (lewat tengah malam).