Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Pengertian Umrah

Umrah ialah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan Thawaf, Sa’i dan bercukur demi mengharap ridha Allah Swt.