Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Tahallul Umrah

Tahallul Umrah adalah keadaan seseorang  yang telah dihalalkan (dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram umrah ditandai dengan mencukur rambut.